Read English version by clicking the flag…united-kingdom-flag-pole-animated

                             Fotografije Gorana Kuprešaka – Čekaonice tišine… 

…Mi živimo u skupu svetova, u uporednim svetovima. Tik pored nas i naše svakodnevne putanje, dok hodamo ulicama, pod strmoglavim zalaskom dana, kroz zamor hodnika rastopljenog vazduha napuštenih fabričkih hala, kao da smo još uvek oplođeni zavetom sunca, što u pogurenom telu medenih voštanica budi sećanje na zaborav. Svako pređašnje mesto našeg nastanka u isti mah sebe preobražava u nestanak. Vrtoglavo, poput nebeskih repatica, naše zagledane praznine ruše se na stranice foto albuma, u tela od crno – belih senki, izmorenih obrisa, snohvatica dojučerašnjih plodova i sokova života. Goran Kuprešak, je umetnik duše objektiva, vagabund i presretač prizora i događaja, koji tek što su rođeni, u sebi već su dovršeni i zaboravljeni. Kuprešak svojim fotografijama prekriva ili preklapa pređašnje vreme sadašnjim, u žamoru prolaznika kroz arterije života, bršljanom zaborava, što puzi do posmatračevih očiju, uvučenog u tunele staklastog osmeha, drhtavog plama epicentra života, što nam ga eoni svakodnevice iscrtavaju ili sebe rezbare po klupama i odmorištima. Negde već napušten i zaboravljen, moderator i propivedač, tu pored nas a uvek nevidljiv, Goran Kuprešak svojim fotoaparatom udiše potrošen vazduh svakodnevice, sa istim zanosom kao i sunce, što pred kraj dana zapada u dugačke ruke noći. Nemoćan da viđeno i doživljeno iskaže, Kuprešak dovodi svoje fotografije do samoispovesti, u sopstvena zatišja, ovenčana zavetom ćutanja i tišine.

Laslo Silađi, akademski vajar, Novi Sad, oktobar 2016.

kupro-1

kupro-2

kupro-4

kupro-6

kupro-12

kupro22

kupro-15

kupro-18

kupro-14

THE CONFESSIONS OF MY LENS

Photographs by Goran Kuprešak

Waiting rooms of silence …

We live in a constellation of worlds, in parallel worlds. Right there, next to us and our daily route, as we walk the streets, under the precipitous setting of the day, through the fatigue of hallways full of melted air of abandoned factory halls, as if we were still fertilized by the solemn pledge of the Sun, that awakens memories of oblivion in the huddled body of honey wax candles. Each of the points of our previous genesis, at the same time, morphs itself into perishing. With a dizzying speed, like a celestial shooting stars, our staring emptiness crashes on the photo album pages, into the bodies of black and white shadows, weary contours, dream-catchers of yesterday’s fruits and juices of life. Goran Kuprešak is the artist of the soul of the lens, vagabond and interceptor of the scenes and events that just after being born, in themselves, are already finished and forgotten. Kuprešak covers or overlaps the previous time with the present by his photographs, in a murmur of passers-by through the arteries of life, with the ivy of oblivion which creeps to the observers eyes, drawn in the tunnels of glassy smile, shimmering flame of the epicenter of life, outlined for us by the eons of everyday life or carved themselves on benches and restrooms. Somewhere, already left and forgotten, moderator and narrator, there right next to us and yet invisible, Goran Kuprešak inhales the depleted air of daily routine with his camera with the same reverie as the Sun which, at the end of the day, falls into the long arms of the night. Powerless to express the seen and experienced, Kuprešak turns his photographs into his own confession, in his own quietness, crowned by a vow of speechlessness and silence. Laszlo Szilagyi Novi Sad, October 2016.