Nastavljamo sa izborom reči iz tzv. Vojvođanskog rečnika, knjige ” Teraj kera, lutko moja bela” gospođe Sonje Jovanović. Ovaj put su to neke poznate, primenjivane i nekima manje poznate reči na slovo B :

baglama – (negde se kaže i klamfa), četvrtasti, dvokraki klin, kojom se učvršćuju drvene grede ili rogovi na kući

badanj – drvena kaca

???????? - ????? ???????

badrljica – drška ptičjeg pera, patrljak amputirane noge ili ruke

bazditi – neprijatno mirisati, smrditi

bair – koso uzdignut zemljani nasip za odbranu od vode

bajlag – zakrpa na spoljnoj gumi od bicikla

bakandža – cipela, cokula, tvrda cipela

Doc Martens

balaban – nazeb, prehlada, kijavica

balangov – gomila korova koju u obliku kugle vetar kotrlja preko polja

bambrk – krčanje creva

banak – stepenik, ispust kraj zidane peći

bandaž – metalni kotur, točak od bicikla na koji se stavljaju gume, ali i zavoj, zakrpa napravljena obmotavanjem

barabar – ravnopravno, rame uz rame

bardak – krčag , vrč, burence (do 5 litara)

barilo – bure za vino

kaca - bure

barlijati – praviti nered za stolom, prosipati jelo i piće po stolu, mrljati po tanjiru

basamak – stepenik

bauš – uzdignuto, podignuto

baciti kost – reći nešto što će izazvati svađu, isto što i posejati buve

badža – otvor na zabatu kuće, služi za provetravanje tavana

bedevija – kobila dobre pasmine, ali i jaka, žilava ženska

kobila

bedinerka – žena koja pomaže u spremanju kuće, kućna pomoćnica koja ne stanuje u kući koju sprema, nego dolazi po potrebi

bezec – zauzeće, rezervacija

belegija – kamen za oštrenje, brus

oštrač

bent – ozidani nasip, brana, ustava

bećaruša – žena koja voli tuđe muške, ali i domaća rakija, mekana

befel – naredba

beštek – pribor za jelo, escajg

birov – opštinski službenik

biroš – sluga na imanju, najamni radnik, čoban, svinjar, govedar

bisernica – tamburica, najmanji žičani instrument

tamburica bisernica

blickoš – fotograf, putujuči (naročito u Banatu)

fotograf

bljokara – loša rakija

bojar – čuvar seoskih njiva

bokter – čuvar železničke pruge, ali i čovek koji je kadgod, noću, ulicama, uzvikivao pune sate

bolta – radnja, dućan

radnja

bofl – roba lošeg kvaliteta

brašnara – devojka za udaju, ali ne baš dobra prilika

brezovača – metla od brezovih grančica, služi za čišćenje dvorišta i šora pred kućom

brecati se – nervozno odgovarati

brmbulj – zdravo sitna riba, pljuckavica

brčkaš – retko, žitko blato

bubnjara – vrsta peći, pravi se od metalnog bureta za naftu, a loži sa pozderom

bubnjara

bugar – baštovan

buđelar – novčanik, šlajpik

buzer – homoseksualac, peder, buzerant

bukagija – okov na nogama, stavlja se robijašima, al onima najgorima

ball_and_chain[1]

buklijaši – pozivari u svatove

bulumenta – velika , haotična, neorganizovana grupa ljudi

burka – ogrtač od valjane vune i kozje dlake

butlati – mesiti kiselo testo

bućur – najpotrebnija odeća i nužne lične stvari zavezane u maramu i zakačene za štap koji je prebačen preko ramena

budžak – ugao prostorije, ćošak