Nastavljamo sa objavljivanjem članaka naših čitalaca posvećenih mestima u kojima žive. Ovu sjajnu pesmu i sve objavljene fotografije poslala nam je Verica Varga iz Loka kojoj se zahvaljujemo…

Verica-Varga-Lok-5

Malo je moje selo pod bregom,

na paši djeram, zelena trava,

Čoban tu čuva, ovaca stado,

kad se umori, on tad’ odspava!

Titelski breg je, tu u blizini,

vekove broji, godine duge,

Dunav je blizu, kad predješ desno,

iz našeg sela, tu preko pruge!

Vodica ločka, napoji žedne,

putnike koji daleko hode,

a mnogo ljudi, nama dolaze,

I da ponesu i piju vode!

Jablanovi su, tu blizu kod sela,

I oni godine, ponosno nose,

a leti traktori, prolaze putem,

pa i kombajni, što žito kose!

Lepo je uvek u selu mome,

I moj Lok čuvam u srcu mome,

Mirno je tiho, maleno selo,

kad kreneš bregu, titelskome!

Verica-Varga-Lok-1